5 99 /opak.
Agent Max

Agent Max Color & Fresh dwufazowa kostka do spłuczki toaletowej Leśny 4x50g

0.2kg - 29,95 zł / kg

Opis produktu

Dwufazowa kostka do spłuczki toaletowej o zapachu leśnym zawiera specjalnie dobrane składniki, które po każdorazowym spłukaniu czyszczą muszlę klozetową również pod jej obrzeżem. Zielona, pieniąca się woda długo utrzymuje świeżość oraz pozostawia przyjemny zapach.

Skład i alergeny
  • Składniki: Produkt zawiera m.in.: 15% lub więcej, lecz mniej niż 30% anionowe środki powierzchniowo- czynne, 5% lub więcej, lecz mniej niż 15% niejonowe środki powierzchniowo- czynne, mniej niż 5% fosfoniany, fosforany; kompozycje zapachowe (Limonene, Linalool).

Pozostałe informacje
  • Producent: GLOBAL COSMED S.A.
  • Dystrybutor: Jeronimo Martins Polska S.A.
  • Nazwa wymagana prawnie: Dwufazowa kostka do spłuczki toaletowej o zapachu leśnym
  • Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, Nie połykać. Jeśli produkt został połknięty, skonsultuj się z lekarzem., Unikać kontaktu z oczami. Jezeli produkt dostanie się do oczu, dokładnie spłucz wodą., Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), Działanie drażniące na skórę, Działanie drażniące na oczy, Działanie uczulające na skórę, Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, Działanie drażniące na drogi oddechowe, Skutek narkotyczny, Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej, Substancje korodujące metale, Działanie żrące na skórę, Poważne uszkodzenie oczu, Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi.

Agent Max_Agent Max Color & Fresh dwufazowa kostka do spłuczki toaletowej Leśny 4x50g_
Agent Max
Agent Max Color & Fresh dwufazowa kostka do spłuczki toaletowej Leśny 4x50g
0000001072 0000001072 Dla domu > Sprzątanie > Do rur i wc
5 99 /opak.
Dodano 1 do koszyka! Usunięto z koszyka!