17 99 /opak.
Ultra

Ultra Kapsułki do prania tkanin białych i kolorowych 528g

22szt. - 0,82 zł / szt

Opis produktu

Dzięki wyjątkowej formule i technologii ProEnzime opartej na sile aktywnych enzymów kapsułki Ultra do prania białych i kolorowych tkanin usuwają nawet najtrudniejsze zabrudzenia w niskich temperaturach. Zapewniają doskonały efekt już od pierwszego prania i pozostawiają tkaniny nieskazitelnie czyste.
Wypróbuj Ultra z technologią ProEnzime dla efektu idealnie czystego i świeżego prania.

Skład i alergeny
  • Składniki: 15-30%: Anionowe środki powierzchniowo czynne, Niejonowe środki powierzchniowo czynne. 5-15%: Mydło. <5%: Polikarboksylany, Fosforany, Enzymy, Rozjaśniacze optyczne, Kompozycje zapachowe.

Pozostałe informacje
  • Producent: PERSAN POLSKA
  • Dystrybutor: Jeronimo Martins Polska S.A.
  • Nazwa wymagana prawnie: Kapsułki do prania tkanin białych i kolorowych
  • Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa: Nie przekłuwać, nie zgrywać ani nie ciąć., Używaj z suchymi dłońmi., Nie połykać. Jeśli produkt został połknięty, skonsultuj się z lekarzem., Unikać kontaktu z oczami. Jezeli produkt dostanie się do oczu, dokładnie spłucz wodą., Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), Działanie drażniące na skórę, Działanie drażniące na oczy, Działanie uczulające na skórę, Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, Działanie drażniące na drogi oddechowe, Skutek narkotyczny, Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej, Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Działa drażniąco na skórę.

Ultra_Ultra Kapsułki do prania tkanin białych i kolorowych 528g_
Ultra
Ultra Kapsułki do prania tkanin białych i kolorowych 528g
0000009451 0000009451 Dla domu > Pranie > Kapsułki
17 99 /opak.
Dodano 1 do koszyka! Usunięto z koszyka!