15 99 /opak.
Ultra

Ultra Kapsułki do prania tkanin Sport All in 1 20 x 24 g

20szt. - 0,80 zł / szt

Opis produktu

Dzięki wyjątkowej formule i technologii ProEnzime, opartej na sile aktywnych enzymów, kapsułki Ultra do prania białych i kolorowych tkanin usuwają nawet najtrudniejsze zabrudzenia, łącznie z uporczywymi plamami z potu, już od 30°C, pozostawiając tkaniny nieskazitelnie czyste. Zapewniają doskonały efekt już od pierwszego prania, neutralizują przykre zapachy i zapewniają uczucie świeżości.

Skład i alergeny
  • Składniki: 15-30%: Anionowe środki powierzchniowo czynne, Niejonowe środki powierzchniowo czynne. 5-15%: Mydło. <5%: Polikarboksylany, Fosfoniany, Enzymy, Rozjaśniacze optyczne, Kompozycje zapachowe (BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL).

Pozostałe informacje
  • Producent: PERSAN POLSKA
  • Dystrybutor: Jeronimo Martins Polska S.A.
  • Nazwa wymagana prawnie: Kapsułki do prania tkanin
  • Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa: Nie przekłuwać, nie zgrywać ani nie ciąć., Używaj z suchymi dłońmi., Nie połykać. Jeśli produkt został połknięty, skonsultuj się z lekarzem., Unikać kontaktu z oczami. Jezeli produkt dostanie się do oczu, dokładnie spłucz wodą., Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), Działanie drażniące na skórę, Działanie drażniące na oczy, Działanie uczulające na skórę, Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, Działanie drażniące na drogi oddechowe, Skutek narkotyczny, Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej, Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne\ochronę oczu). W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady\zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość\pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zawiera HEXYL SALICYLATE, ISOEUGENOL, SUBTILISIN. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Ultra_Ultra Kapsułki do prania tkanin Sport All in 1 20 x 24 g_
Ultra
Ultra Kapsułki do prania tkanin Sport All in 1 20 x 24 g
0000008718 0000008718 Dla domu > Pranie > Kapsułki
15 99 /opak.
Dodano 1 do koszyka! Usunięto z koszyka!